Home
Wij over onszelf
Producten
Projecten
Contact

Waterscope voert projecten uit binnen de thema's water en ruimte, waterkwaliteit en ecologie, Europese Kaderrichtlijn Water en Nationaal Bestuursakkoord Water, waterbodem, stedelijk waterbeheer en riolering. Hierbij richten wij ons op zowel uitvoeringsgerichte als beleidsmatige projecten.

In het bijzonder is Waterscope inhoudelijk gespecialiseerd in (duurzaam) stedelijk waterbeheer in de volle breedte. Hieronder wordt verstaan riolering, wateropgave stedelijk gebied, grondwater en optimalisaties in relatie tot rioolwaterzuiveringsinstallaties.

 

 


Top

Waterscope | info@waterscope.nl; tel. 0627389427